స్థలాల ధరలు (గజాల్లో – రూ.లలో)

జల్ పల్లి –     5,000 – 15,000

మామిడిపల్లి – 5,000 – 15,000

తుక్కుగూడ – 7,000 – 25,000

ముంఖాల్  –  3,000 – 4,000

తుమ్ములూరు గేటు – 5,000 – 8,000

ఇమామ్ గూడ – 7,000 – 10,000

మొహబ్బత్ నగర్ గేటు – 3,000 – 5,000

రాచలూరు గేటు – 8,000 – 12,000

కొత్తూరు గేటు – 4,000 – 5,000

గూడురు గేటు – 4,000 – 5,000

కందుకూరు క్రాస్ రోడ్ – 3,000 – 12,000

పులిమామిడి – 3,000

మహేశ్వరం – 3,000 – 6,000

కడ్తాల్ – 2000 – 20,000

మైసిగండి – 1000 – 15,000

ఆమనగల్లు – 1500 – 20,000

కల్వకుర్తి – 1500 – 20,000

వెల్దండ – 500 – 4000

ఈ రేటు కేవలం  మీ అవగహన కోసమే. మీరు కొనే స్థలం జాతీయ రహదారికి ఎంత దగ్గరుంటే రేటు అంత ఎక్కువవుతుంటుంది. అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలు, స్థలం అమ్మే వ్యక్తి అవసరాలు, బేరమాడే శక్తిని బట్టి ధరల్లో మార్పులుంటాయి.

గాలి వాన జోరు జోరుగా..
క‌మ‌ల్ ఆ నిర్ణ‌యం ఎందుకు తీసుకున్నట్లు..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *