17-1-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 17 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.25 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.36 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల నవమి ఉదయం 11.54 నిమిషాల వరకు శతభిష నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 02.27 నిమిషాల…

16-11-2018 పంచాంగం

Telugu panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 16 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.25 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.36 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల అష్టమి ఉదయం 09.40 నిమిషాల వరకు ధనిష్ఠ నక్షత్రం ఉదయం 11.47 నిమిషాల…

11-11-2018 నుండి 17-1-2018 వరకు వారఫలాలు

Telugu Panchangam మేషరాశి :  నూతన పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి, వారితో సమయాన్ని సరదాగా గడుపుతారు. వ్యాపారపరమైన విషయాల్లో నూతన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. విలువైన వస్తువులను నష్టపోయే ఆస్కారం ఉంది. దైవపరమైన విషయాలకు…

14-1-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 14 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.24 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.37 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల సప్తమి ఈరోజు మొత్తం ఉంది.  శ్రవణ…

11-11-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 11 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.23 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు  ఆదివారం శుక్ల చవితి రాత్రి11.44 నిమిషాల వరకు  మూల నక్షత్రం రాత్రి…

10-11-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 10 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.22 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల తదియ రాత్రి 10.12 నిమిషాల వరకు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రాత్రి 10.00 నిమిషాల…

09-01-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 09 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.22 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల విదియ రాత్రి 09.20 నిమిషాల వరకు అనురాధ నక్షత్రం రాత్రి 08.35 నిమిషాల…

08-1-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 08 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.21 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల పాడ్యమి రాత్రి 09.08 నిమిషాల వరకు విశాఖ నక్షత్రం రాత్రి 07.49 నిమిషాల వరకు…

అక్టోబ‌రు 6 పంచాంగం

TODAY PANCHANGAM శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,ఆశ్వయుజ మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 06 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.20 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.39నిమిషాలకు…

04-11-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,ఆశ్వయుజ మాసం, శరద్ రుతువు నవంబర్ 04 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.19 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.40 నిమిషాలకు ఆదివారం కృష్ణ ద్వాదశి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  01.24 నిమిషాల వరకు…