కేరళకు ఆపిల్ సాయం

Apple 7cr Helps To Kerala పది రోజులుగా కేరళ వరదలతో చెల్లాచెదురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు దేశం నుంచే కాక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కేరళను ఆదుకునేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే... Read More