08-1-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు

నవంబర్ 08 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.21 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు
గురువారం శుక్ల పాడ్యమి రాత్రి 09.08 నిమిషాల వరకు
విశాఖ నక్షత్రం రాత్రి 07.49 నిమిషాల వరకు తదుపరి అనురాధ నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 11:57 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  01:36 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 10:07 నిమిషాల నుండి ఉదయం 10:52 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 02:38 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 03:25 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 10.57 ని.షా నుండి మధ్యాహ్నం 12.33 ని.షావరకు 

సౌభాగ్య యోగం సాయంత్రం 04.25 ని.షా వరకు, తదుపరి శోభన యోగం

కింస్తుగ్న కరణం ఉదయం 09.16 ని.షా వరకు, బవ కరణం రాత్రి 09:08 నిముషాల వరకు

కార్తీకమాసం ఆరంభం, చంద్ర దర్శనం    

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగ జ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559

Telugu Panchangam

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *