09-01-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు

నవంబర్ 09 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.22 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.38 నిమిషాలకు
శుక్రవారం శుక్ల విదియ రాత్రి 09.20 నిమిషాల వరకు
అనురాధ నక్షత్రం రాత్రి 08.35 నిమిషాల వరకు తదుపరి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:31 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  04:13 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 08:37 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:22 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:22 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 01:08 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 09.51 ని.షా నుండి ఉదయం 11.30 ని.షావరకు 

శోభన యోగం మధ్యాహన్నం 03.19 ని.షా వరకు, తదుపరి అతిగండ యోగం

బాలవ కరణం ఉదయం 09.09 ని.షా వరకు, కౌలవ కరణం రాత్రి 09:20 నిముషాల వరకు

యమద్వితీయ   

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగ జ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559
Telugu Panchangam

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *