19-11-2018 పంచాంగం

Telugu panchangam

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు

నవంబర్ 19 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.27 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.36 నిమిషాలకు
సోమవారం శుక్ల ఏకాదశి మధ్యాహన్నం 02.30 నిమిషాల వరకు
ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం సాయంత్రం 05.56 నిమిషాల వరకు తదుపరి రేవతి నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06:16 నిమిషాల నుండి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 07:54 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 మధ్యాహన్నం 12:24 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 01:08 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 02:38 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 03:22 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 12.51 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 02.32 ని.షావరకు 

వజ్ర యోగం సాయంత్రం 06.32 ని.షా వరకు, తదుపరి సిద్ది యోగం

బద్ర కరణం మధ్యాహన్నం 02.30 ని.షా వరకు, బవ కరణం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:41 నిముషాల వరకు

భీష్మపంచక ఆరంభం    


డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగ జ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

 

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *