26-1-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు

నవంబర్ 26 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.31 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.36 నిమిషాలకు
సోమవారం కృష్ణ చవితి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.35 నిమిషాల వరకు
ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉదయం 11.38 నిమిషాల వరకు తదుపరి పునర్వసు నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 10:44 నిమిషాల నుండి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00:13 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 మధ్యాహన్నం 12:26 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 01:10 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 02:39 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 03:23 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 01.51 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 02.39 ని.షావరకు 

శుభ యోగం రాత్రి 10.19 ని.షా వరకు, తదుపరి శుక్ల యోగం

బవ కరణం మధ్యాహన్నం 02.50 ని.షా వరకు, బాలవ కరణం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01:35 నిముషాల వరకు

గణాధిప సంకష్ట చతుర్థి

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగ జ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559
Telugu Panchangam

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *