30-11-2018 పంచాంగం

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,కార్తీక మాసం, శరద్ రుతువు

నవంబర్ 30 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.33 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.36 నిమిషాలకు
శుక్రవారం కృష్ణ అష్టమి సాయంత్రం 04.55 నిమిషాల వరకు
పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.19 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 01:01 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 02:33 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 08:46 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:30 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:27 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 01:11 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 10.11 ని.షా నుండి రాత్రి 11.43 ని.షావరకు 

వైధృతి యోగం ఉదయం 10.18 ని.షా వరకు, తదుపరి విష్కంభం యోగం

కౌలవ కరణం సాయంత్రం 04.55 ని.షా వరకు, తైత్తుల కరణం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04:05 నిముషాల వరకు

   
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగ జ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559

Telugu Panchangam

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *