అక్టోబ‌రు 6 పంచాంగం

TODAY PANCHANGAM
శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,ఆశ్వయుజ మాసం, శరద్ రుతువు
నవంబర్ 06 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.20 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.39నిమిషాలకు
మంగళవారం కృష్ణ చతుర్దశి రాత్రి 10.27 నిమిషాల వరకు
చిత్త నక్షత్రం రాత్రి 07.56 నిమిషాల వరకు తదుపరి స్వాతి నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01:28 నిమిషాల నుండి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 03:02 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉదయం 08:36 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:21 నిముషాల వరకు
తదుపరి రాత్రి 10:44 నిముషాలనుండి రాత్రి 11:35 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 01.43 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 03.16 ని.షావరకు
ప్రీతి యోగం రాత్రి 07.57 ని.షా వరకు, తదుపరి ఆయుశ్మాన్ యోగం
బద్ర కరణం ఉదయం 11.04 ని.షా వరకు, శకుని కరణం రాత్రి 10:27 నిముషాల వరకు
నరక చతుర్దశి

PANCHANGAMUPDATES

YOU MAY ALSO LIKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *